تماس با ما

آدرس:

گیلان، لاهیجان، آهندان، روستای آزارستانکی، بعد از وحدت 5

 آدرس ایمیل:

mazooart95@gmail.com

شماره تماس :

23 30 52 58 - 013

شماره همراه: 

14 54 559 0911

             بداغی

9868 144 0911 - 05 16 308 0912  

                     قاسم زاده